SHADY

Projekty realizowane ze środków Funduszy Europejskich


Firma Formed Pro sp. z o.o., właściciel marki SHADY, realizuje projekt którego celem jest wprowadzenie na rynek pergoli lamelowej z autonomicznym zasilaniem, wyposażonej w panele fotowoltaiczne. 

 

 

 

baner_fundusze_europejskie

Projekt realizowany w ramach Działania: 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Tytuł projektu: Wprowadzenie na rynek innowacyjnej pergoli z autonomicznym systemem zasilania szansą na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego produktu w branży budowli ogrodowych.

Do osiągnięcia w/w celu niezbędne jest wprowadzenie w Firmie nowoczesnych technologii laserowego cięcia i otworowania blach i profili. Tym samym konieczna jest realizacja inwestycji polegającej na zakupie wycinarki                  laserowej do blach.

Inwestycja przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej Firmy na rynku krajowym i zagranicznym.

Wartość projektu: 3 210 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 123 675,00 PLN